Betül Bulut Şahin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ODTÜ Uluslararası İşbirliği Ofisi’nde Avrupa ile Değişim Programları Koordinatörü olarak çalışmıştır. Doktora derecesini ODTÜ Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümünden almıştır. İlgi alanları yükseköğretimde uluslararasılaşma başta olmak üzere değişim programları, uluslararasılaşma bağlamında yüksek öğretim kurumlarında yönetim ve stratejik planlama konularıdır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda öğrencilere, uygulayıcılara ve akademisyenlere uluslararasılaşmanın çeşitli yönleri üzerine seminerler vermektedir. Erasmus programının yanı sıra Gençlik programları ile ilgili çok sayıda toplantıya katılmış, proje değerlendirmesinde yer almıştır.  Evli ve iki çocuk annesidir.

Betül Bulut Şahin is working as a lecturer at Middle East Technical University (METU) in the Educational Sciences Department. She has worked as the coordinator of European Mobility in the International Cooperations Office, METU. She holds a Ph.D. in Educational Administration and Planning with a specialization in internationalization in higher education institutions. Her research interests are internationalization of higher education, mobility programs, administration, and strategic planning in higher education. She is giving seminars on different topics of internationalization in both academic meetings and to her colleagues working in international offices in universities. In addition to the Erasmus Program, she also participated in several meetings on the Youth program and evaluated several Youth projects.  She is married with two children.

Akademik Deneyim

Doktora (2010 – 2017) – ODTÜ
Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Tez Başlığı: Türk Üniversitelerinde Uluslararasılaşma: Katkılar, Çatışmalar ve Çatışma Kaynakları: Çoklu Vaka Çalışması

Yüksek Lisans (2004-2007) – ODTÜ
Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Tez Başlığı: Öğrencilerin ve Koordinatörlerin Gözünden Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Erasmus Öğrenci Değişim Programında Yönetim ve Hizmetlerden Memnuniyet

Lisans (1998-2003) – ODTÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Orta Doğu Teknik Üniversite’nde verilen dersler:

 • EDS 115: Eğitime Giriş, 2018 Eylül – …..
 • EDS 416: Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, 2018 Şubat – ……
 • TUR401: Değişim Programı Öğrencileri için Türk Kültürü ve Toplumu, 2019 Güz Dönemi (Ders Koordinatörü)
  • Bulut Sahin, B., Kondakci, Y. (2018) Internationalization of Academic Practice: Academics’ Perceptions towards Internationalization in Higher Education, 3. International Higher Education Conference Proceedings Book: 93-104, 
  • Kondakçi, Y.; Çaliskan, O.; Bulut Sahin, B.; Yilik M.A. Engin-Demir, C. Regional Internationalization in Higher Education between Turkey and The Balkans, Bilig 78 (Summer 2016): 287-308.
 • Bulut Sahin, B. & Okur, S. (2019). Bir Sistematik Derleme Çalışması: Yükseköğretimde Eylem Araştırmaları. Saracoglu A.S. & Eranıl, A.K. (Eds.). Eğitimde Eylem Araştırmaları: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Eğitimi Demokratikleştirmek Konferansı
  TED Üniversitesi (20-21 Nisan 2019)
 • Türk Yüksek Öğretiminin Uluslararasılaşması Paneli
  SETA, Ankara (12 Şubat 2019)
 • Türkiye ile ABD arasında yükseköğretim alanında araştırma geliştirme atölye çalışması
  Konya (10-11 Mart 2018)
 • “Learning Mobility in Higher Education” Konferansı
  Çek Cumhuriyeti (5-7 Ekim 2011)
 • Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD)
 • 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Organizasyon Kurulu üyeliği

Uygulama Deneyimi

Tam Zamanlı

Öğretim Üyesi, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü  (Temmuz 2020 – ………..)

Avrupa ile Değişim Programları Koordinatörü, ODTÜ Uluslararası İşbirliği Ofisi, (2016 – 2020)

Öğrenci Danışmanı, ODTÜ Uluslararası İşbirliği Ofisi, (2005 – 2016)

Uluslararası Ofis ve Erasmus Kurum Koordinatörü, Atılım Üniversitesi 2004 – 2005) 

Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü, Atılım Üniversitesi (2003 – 2005)

 

Yarı Zamanlı

Öğretim Üyesi, ODTÜ Eğitim Bilimleri Bölümü  (Şubat 2018 – Temmuz 2020)

Dış Uzman, Türkiye Ulusal Ajansı, Gençlik Programı Proje Değerlendirme,  (2008 – 2018)

 • Türkiye burslusu uluslararası öğrenciler için Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Eğitimi”
 • COVID-19 ve yükseköğretimin uluslararasılaşmasına olan etkileri
 • Erasmus, Değişim Programları & Öğrenciler için Etkileri
 • Evde Uluslararasılaşma: Türkiye Üniversiteleri için Fırsatlar
 • Uluslararasılaşmada Akademik Eğilim ve Yönelimler
 • Evde Uluslararasılaşma Nedir? Fırsatlar ve Engeller Nelerdir?
 • Uluslararasılaşmada ve Değişim Programlarında Sorunlar ve Krizler
 • Uluslararası Ofis Kurmak ve Yönetmek için Temel Stratejiler
 • Avrupa Birliği, Bologna Süreci ve Yükseköğretim
 • 2012-2016 Yılları Arasında Değişim Programlarına Katılan Öğrencilerin Hizmet Memnuniyeti
 • Türk Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma: Üniversitelerin Stratejik Planlarının Analizi
 • Uluslararası İlişkiler Ofislerinde İşler Nasıl Yürütülür?
 • Erasmus’un 30.yılı: Programın Etkileri ve Yaşanan Sorunlar
 • Türkiye’de Mülteci Öğrenci ve Personeli Destekleme Uygulamaları (ODTÜ örneği)
 • Tanınmada Akademik ve İdari Problemler
 • Türk Eğitim Sistemi
 • Öğrencilerin ve Koordinatörlerin Erasmus Hizmetleri Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi
 • Uluslararasılaşma ve İş Bulabilme Becerileri
 • Uluslararası Ofis Çalışanlarının Gözünden Erasmus Programı Kapsamında Derslerin Tanınmasında Yaşanan Akademik ve İdari Problemler
 • Değişim Programlarında Uluslararası İlişkiler Ofisi Çalışanlarının Gözünden Öğrencilerin Yaşadığı Akademik, Ekonomik, Sosyal ve Kişisel Problemler
 • Değişim Programlarında Öğrencilerin Yaşadığı Akademik, Ekonomik, Sosyal ve Kişisel Problemler
2019

Eurodesk Toplantısı, Ankara, 2019

2018-2017

EURIE (Eurasia Higher Education Summit), İstanbul, 2018
Erasmus Programında Tanınma Atölye Çalışması, Ankara, 2018
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 2018
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı Ankara, 2018
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Çankırı, 2017
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Antalya, 2017

2016-2013

Gençlik Programı Dış Uzman Eğitimi, Ankara, 2016
HEIDA Projesi Sonuç Konferansı, Istanbul (Data driven decision making for internationalization of higher education), 2016
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Bursa, 2016
Gençlik Programı Dış Uzman Eğitimi, Ankara, 2015
Erasmus Gelen Öğrenci konulu Tematik Toplantı, İstanbul, 2014
Gençlik Programı Dış Uzman Eğitimi, Ankara, 2014
Diploma Eki Bilgilendirme Toplantısı, İstanbul, 2013
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Elazığ, 2013

2012-2009

Gençlik Programı Dış Uzman Eğitimi, Antalya, 2012
ECTS Uygulama Atölye Çalışması, İstanbul, 2012
Gençlik Programı Dış Uzman Eğitimi, Antalya, 2011
Gençlik Programı Dış Akreditör Eğitimi, Ankara, 2010
YÖK Farabi Programı Bilgilendirme Toplantısı, Erzurum, 2010
YÖK Farabi Programı Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 2009
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Gaziantep, 2009
YÖK Farabi Programı Bilgilendirme Toplantısı, Eskişehir, 2009

2008-2006

Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Trabzon, 2008
Gençlik Programı Dış Uzman Eğitimi, Ankara, 2008
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Isparta, 2006

2005

Bologna Süreci Bilgilendirme Toplantısı, Ankara
ECTS Bilgilendirme Toplantısı, Ankara
ECTS Uygulama Atölye Çalışması, Eskişehir
Bologna Süreci 1.Bölgesel Toplantı, Ankara
Erasmus Merkezi Projeler Toplantısı, Ankara

2004

Erasmus Kontak Semineri, Ankara
Leonardo da Vinci Programı BilgilendirmeToplantısı, Ankara
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Ankara
Comenius and Lingua Programları Bilgilendirme Toplantısı, Ankara
Erasmus Projesi Bilgilendirme Toplantısı, Eskişehir

2019 - 2017

2019
Erasmus Partner Ziyareti ve Eğitim Alma, Belçika
2018
ERACON Konferansı, İspanya
NAFSA Konferansı, ABD
2017
UNICA Uluslararası İlişkiler Ofisleri Toplantısı, Danimarka
Erasmus Partner Ziyareti ve Eğitim Alma, Güney Kore
EAIE Konfernası, İspanya

2015 - 2011

2015
EAIE Konferansı, İskoçya
2014
Erasmus Partner Ziyareti ve Eğitim Alma, Almanya
2013
Erasmus Partner Ziyareti ve Eğitim Alma, Almanya
2011
Edu Espana İşbirliği Toplantısı, İspanya
Erasmus Mundus Proje Toplantısı, Avusturya
Erasmus Mundus Proje Toplantısı, Makedonya

2010 - 2006

2010
Erasmus Mundus Proje Toplantısı, Bosna-Hersek
Erasmus Mundus Proje Toplantısı, Romanya
ERACON Konferansı, Avusturya
Erasmus Mundus Proje Toplantısı, Slovenya
2009
Erasmus Partner Ziyareti ve Eğitim Alma, Italya
Erasmus Mundus Proje Toplantısı, Avusturya
Erasmus Mundus Proje Toplantısı, Fransa
EAIE Konferansı, İspanya
2006
EAIE Konferansı, İsviçre

 • Ulusal Ajans, Uluslararası İşbirliği Ofisi Çalışanları Çalışma Grubu Üyesi (2017-2020)
 • Ulusal Ajans, Uluslararası İşbirliği Ofisi Çalışanları Çalışma Grubu, Tanınma Alt Komite Üyesi (2019)

Blog

2020, Pandemi ve Uluslararasılaşma

Bu kadar zor bir yıl geçirdikten sonra bu yılı uluslararasılaşma açısından değerlendirmeden kapatmak mümkün olmazdı. Öyle çok konuşacak şey var ki, tek derdimiz Erasmus’a giden öğrencinin bütün derslerini nasıl tanırız

Coronavirüs ve Uluslararası Ofis Çalışanları Kriz Yönetim Süreçleri

Son günlerde, tüm dünyada etkili olan corona virüs salgını tüm sektörlerden tüm çalışanları fazlasıyla meşgul ederken; özellikle yükseköğretim kurumlarında uluslararası ofislerde çalışan personel için ayrı bir önem arz ediyor. Öncelikle

Bölüm Erasmus Koordinatörü olarak atandım, peki beni neler bekliyor?

Her ne kadar uluslararası ofisler Erasmus ve değişim programlarının yürütülmesi için temel sorumlu birim olsa da; akademik birimlerde de bu programların yürütülmesinden sorumlu bir kişi olması gerekmektedir. Akademisyenler genelde bölümde

Uluslararasılaşma: Evde mi alırsınız, paket mi yaptıralım?

Türkçeye “Evde uluslararasılaşma” diye çevirilmiş bu kavram, Avurpa’da “Internationalization at Home”, Amerika’da ise kampüs üniversitelerinin varlığı sebebiyle “Campus Internationalization” olarak kullanılmaktadır. 2000’lerin başında ilk olarak ortaya çıkan bu kavram, 2013

Türkiye Üniversitelerinde Uluslararası Ofisler

Bildiğiniz gibi kurumlar alt birimlerini belirlerken ihtiyaçlardan yola çıkmaktadır. Örneğin tüm dünyadaki üniversitelerin öğrenci işleri birimi vardır, çünkü öğrencisi olmayan üniversite yoktur. Ancak toplumsal, ekonomik, politik vb. koşullar değiştikçe üniversitelerin

Erasmus Programı ve Tanınma

Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde çalışan meslektaşlarım çok iyi bilirler ki, Türkiye’deki üniversitelerinde Erasmus programının uygulamasının en sıkıntılı noktalarından biridir tanınma. Ulusal Ajans tarafından düzenlenen toplantılarda sıklıkla tanınma konusunda eksikliklerimiz olduğu belirtilmektedir.

Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde İşleri Yoluna Koyma

Bu yazı Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yeni başlamış ama işlerin zaman zaman kontrolden çıktığını düşünen meslektaşlarım için yazıldı. Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde çalıştığım yıllar boyunca, ofiste işleri yoluna koymak için dört temel

Abone olun

E-posta listeme abone olarak blogumdaki son yazıları takip edebilirsiniz.